Tulosta tämä sivu

Toimintakertomus

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry, PL 112, 40101 Jyväskylä (p. 0400-735 286, 040-1626400)

KERTOMUS Pudasjärven osakaskunnan toiminnasta vuonna 2018    

Laatinut Jukka Kainulainen, osoite Syväjärventie 14, 43300 Kannonkoski, puh. 040-7697694

Osakaskunnan pinta-ala 3777,9 ha, Kivijärven kalastus­alue

1.    TOIMIHENKILÖT/Hoitokunta:

Puheenjohtaja: Matti Jäsberg (varalla Onni Junkala) osoite Jukkosuontie 87, 43300 Kannonkoski, puh. 040-5932316. Varapuheenjohtaja:Erkki Kauppinen (varalla Jukka Kotilainen Kannonjärvi) osoite Hiekantie 16 C, 43300 Kannonkoski puh.040-8276536. Muut jäsenet ja toimihenkilöt; Ahonen Juha (varalla Reijo Vesterinen), Kauppinen Rauno (varalla Tuomo Ruotsalainen), Kinnunen Lauri (varalla Antti Kinnunen) ja Turpeinen Vesa (varalla Jari Kemppainen). Sihteeri/rahastonhoitajana: Jukka Kainulainen

Edustaja kalastusalueessa: Reijo Vesterinen (varalla Matti Jäsberg)

2.    KOKOUKSET JA MUUT YLEISET TILAISUUDET

Tilaisuudet

   Luku

  Osanottajia

   Huomautuksia

Hoitokunnan kokouksia

3

20

12.3, 18.5, 12.12

Osakasten kokouksia

1

8

24.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    KALASTAJIEN JAKAUMA

       Kaikkien kalastajien ja ravustajien lukumäärät (kpl):

Osakaskunnan alueella osakaskunnan pyydysluvan lunastaneiden kotitarve- ja virkistyskalastajien henkilöluku­määrä oli noin 140 (824 pyydyslupaa) ja uisteluluvan ostaneita 54. Ulkopaikka­kuntalaisia heistä oli noin puolet. Vesilinnustukseen ostettiin 19 lupaa. Lisäksi ammatti- ja sivuam­matti­ka­las­tajien luku­määrä oli - ja ravustajien -.

4.    KÄYTÖSSÄ OLLEET PYYDYKSET JA KANNETUT LUPAMAKSUT

 (maksut pyydyskohtaisia)

Pyydyksiä käy­tössä

  Kpl

  Osakkaat

 

     Euroa

   Muut kalastajat

    Euroa

Erikoisluvat: Euroa, kpl

(mm. pien­osakkaat, kil­pai­lulu­vat)

Ammattika­las­tus: Euroa, kpl

 

luvat              vuok­raus

Nuotta: kesä/talvi

1

50

 

 

 

Rysä: alle 1 m/yli1 m

 

2

 

 

 

Avorysä

 

50

 

 

 

Trooli

 

 

 

 

 

Verkko

750

2

 

 

 

Katiska

 

 

 

 

 

Siima

 

 

 

 

 

Koukut

 

 

 

 

 

Viehekalastus

54

15/vk, 50/v

15/vk, 50/v

 

 

Vesilintujen metsästys

19

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapumerta

 

 

 

 

 

 

5.    KALA- JA RAPUVESIEN HOITO

Istutukset vuonna 2018.

Laji, koko, ikä

   Kpl

Istutusvesistö ja pinta-ala

Hankintapaikka/rahoit­tajataho

Kuha

2000

Pudasjärvi

Velvoite

Pl siika

5000

Pudasjärvi

Velvoite

Järvisiika

505

Iso-Haapajärvi

Kalatalousmaksu

Pl siika

7831

Kannonjärvi

Osakaskunta

Järvisiika

705

Kannonjärvi

Kalatalousmaksu

Järvisiika

505

Kannonjärvi

Kalatalousmaksu

Järvitaimen

168

Syväjärvi

Velvoite

Järvitaimen

340

Pajusalmi

Osakaskunta

Järvitaimen

800

Viivajoki

Kalatalousmaksu

 

 

 

 

YHTEENSÄ

17854

 

 

 

Osakaskuntien päätöksiin perustuvat pyydys- ja pyyntirajoitukset sekä kiel­lot:

Kalastusalueen määräämät rajoitukset.

Pyydysmerkkejä myydään lain puitteissa. Ei myydä ulkopuolisille verkkopyyntiin ja nuottaukseen.

Rauhoitusalueita 6 kpl, pinta-ala noin 24 ha.

Havainnot aikaisempien istutuksien tuloksista:

Kuhakanta on voimistunut. Siikaa ja lohia on saatu saaliiksi.

6.    SAALISTIEDOT

1)    sanallisella luonnehdinnalla: 1 = heikko, 2 = kohtalainen ja 3 = hyvä-runsas saalis,

2)    arvioimalla saaliin kilomäärä: arvioikaa saalis (kg/laji) pyydyskohtaisesti sekä laskekaa saaliit yhteen ja merkitkää alla olevaan taulukkoon. Samojen henkilöiden vuosittain tekemät saalisarviot antavat hyvän käsityk­sen kala­kantojen vaihtelusta.

Jos ette osaa arvioida saalista kilomääräisesti, käyttäkää pelkästään sanallista luonnehdintaa.

Laji

Luonneh­dinta

    (1-3)

     Kg

Saaliin muutokset: sama ( ), pa­ran­tunut (+), hei­kenty­nyt (-), ym. muut huomiot

Muikku

1

 

+

Siika

1

 

 

Taimen

1

 

 

Kuha

3

 

 

Hauki

3

 

 

Made

3

 

 

Lahna

3

 

 

Särki

3

 

 

Ahven

3

 

 

Kuore

3

 

 

Muut:

 

 

 

 

 

 

 

Rapu (kpl)

-

 

 

Yhteensä (kg)

 

 

 


7.    YHTEENVETO KERTOMUSVUODEN (2018) TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Ei vaadi tilinpäätöksen vahvistamiskäsittelyä.

 

TUO­TOT

 EUROA

 

ME­NOT

 EUROA

Kalastusluvat

3494,80

Kalanpoikasten hankinta

5304,09

Kalastuskilpailuluvat

 

Muut kalavesien hoitokulut (mm. ka­lan­viljely, vesistö- ja kalasto­tutki­muk­set)

 

 

Ravustusluvat

 

Valvonta

 

Omistajakorvaukset

2599,66

Koulutus

 

Muut tuotot

20,00

Hallintokulut

2228,92

Vesijättöjen lunastustuotot

2203,00

Muut kulut

400,07

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden alijäämä

 

Vuoden ylijäämä

384,38

 

 

 

 

YHTEENSÄ EUROA

8317,46

YHTEENSÄ EUROA

8317,46

 

8.    MUUT KALA- JA RAPUVESIEN HOITOTOIMENPITEET

Kalastuksenvalvojia olivat Pauli Kauppinen ja Rauno Kauppinen, sekä Erkki Kauppinen. Vedenpuhdistamon toimintaa seurattiin, jotta Pudasjärven vedenlaatu saataisiin turvattua. Pienen Haapajärven kunnostuksesta tehtiin suunnitelma yhdessä kunnan ja Elyn kanssa.

9.    MUITA TIETOJA

Hilmonkosken Koskikalastuksen toimintaa kehitettiin rakentamalla uusia rakennuksia.

 


Edellinen: Säännöt
Seuraava: Vuosikokous